Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på denne nettsiden til analyse- og markedsføringsformål, tilpasning av innhold samt for å videreutvikle våre tjenester.
Les mer
Konsernsjefens kommentar
I 2017 tjente Moelven NOK 420 millioner på driften. Det er en resultatforbedring på NOK 125 millioner sammenliknet med året før. For året samlet økte driftsinntektene med 4,5 prosent til NOK 10 768 millioner.
Les mer
Driftsresultat 420 Mill NOK
Driftsinntekter 10 768 Mill NOK
Driftresultat

295.0

mill. nok
Driftsinntekter

10,309.7

mill. nok

Positiv utvikling for Moelven

I 2017 tjente Moelven NOK 420 millioner på driften. Det er en resultatforbedring på NOK 125 millioner sammenliknet med året før. For året samlet økte driftsinntektene med 4,5 prosent til NOK 10 768 millioner.

For Moelven var 2017 et år hvor vi fortsatte den positive utviklingen fra 2016. Internt har vi fortsatt med å forbedre den underliggende driften, og eksternt har vi dratt nytte av gode markedsforhold.

Omstillingsarbeidet som vi iverksatte i 2014, har gitt resultater. I det siste året har vi redusert vår netto rentebærende gjeld, og vi har økt vår egenkapitalandel til 41,5 prosent. Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) er nå på 14,2 prosent, alt dette godt innenfor målsetningen vi satte oss i 2014. Dette gir et godt grunnlag for å kunne gi våre eiere god avkastning over tid.

Forbedrings- og omstruktureringstiltakene for å nå de langsiktige målsetningene fortsetter også i 2018.

Konsernet har jobbet målrettet for å redusere antall skader i Moelven. Ser man på HMS-tallene har vi hatt en todelt progresjon. Økt oppmerksomhet på HMS synliggjøres gjennom at antall rapportering av farlig forhold og nestenulykker har gått opp. Til tross for dette er det dessverre fortsatt alt for mange skader i Moelven, og utviklingen gjennom året har ikke vært tilfredsstillende.

Vi er over 3500 ansatte, og alle ansatte skal komme «hel hjem». Vi har et felles ansvar for å bidra til det, og arbeidet for å redusere ulykker vil være viktig for oss i tiden som kommer.

Hvordan har det så gått med Moelvens divisjoner i 2017?

Moelvens tre divisjoner har hatt en positiv resultatutvikling til tross for at divisjonene opererer i markeder som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger.

I Timber-divisjonen fortsatte forbedringsarbeidet i 2017. Her handler det i all hovedsak om å utvikle og forsterke konkurransekraften for å kunne delta i de globale markedene. Gjennom året er det gledelig å se de resultatforbedringene som har funnet sted, blant annet på Moelven Dalaträ AB og hos Moelven Årjäng Såg AB.

Wood-divisjonen fortsetter å dra nytte av at markedet for byggevarer øker. Spesielt ser man en økning i etterspørselen etter produkter som krever minst mulig bearbeiding etter montering.

Moelven Vänerply AB er Skandinavias eneste produsent av finerplater, og er et annet selskap i Wood med en positiv utvikling. Siden vi kjøpte selskapet i 2011, har vi investert over 100 millioner i modernisering av maskinparken. Det har gitt økt kapasitet og produktivitet som har bidratt til god avkastning. For å bedre den tekniske standarden og øke andelen av monteringsferdige produkter fortsetter investeringene på Vänerply.

Innen Moelvens Byggsystem-divisjon opplever vi et høyere aktivitetsnivå innen spesielt Byggmodul og Limtre.

Limtre-teknologien som skjøt fart for 30 år siden i forbindelse OL på Lillehammer i 1994, har vært en flott reise så langt. Fra Lillehammer-OL har vi utviklet teknologi og kompetanse som har ført oss fra Vikingskipet, til Gardemoen-utbyggingen, og videre til utallige trebruer, til «Treet» i Bergen, og nå arbeidet med verdens høyeste trehus, «Mjøstårnet» i Brumunddal.

Med sine drøyt 80 meter vil det bli et internasjonalt signalbygg. Moelven beviser at fremtidens høyhus kan bygges med tre. Bygget og teknologien blir lagt merke til langt utenfor Norges og Nordens grenser. Det er vi stolte av.

Så hvordan ser fremtiden ut for Moelven?

Bærekraft og miljø får stadig mer oppmerksomhet i samfunnet. Tre og treets egenskaper blir ofte løftet frem for å imøtekomme både offentlige krav men ikke minst sluttbrukernes forventninger til miljøgunstige produkter. Det bidrar til en økning i etterspørselen etter trevarer.

Med solide, godt riggede driftsenheter og en positiv markedsutvikling med fokus på bærekraftig virksomhet mener vi at Moelven går en positiv fremtid i møte.

Vi må fortsette å forbedre oss internt for økt effektivitet og lønnsomhet, men ikke minst sørge for at vi leverer produkter og løsninger som etterspørres i markedet. Vi må fortsette å ha fokus på kvalitet og pålitelighet og videreutvikle våre konkurransefortrinn.

Teknologien bringer Moelven inn i Industri 4.0 - den fjerde industrielle revolusjon. Utviklingen går raskt, og gir spennende muligheter for konsernet. «Det smarta digitala sågverket» er et toårig prosjekt ved vårt største sagbruk, Moelven Valåsen AB. Hensikten er å anvende teknologi som gjør det mulig å øke skurutbytte og øke kapasiteten ved reduksjon av antall produksjonsstopp og redusere energiforbruket. Vi ser frem til å følge prosjektet og resultatene i året som kommer.

Den teknologiske utviklingen har også blitt tatt i bruk blant annet ved økt grad av robotisering i produksjon av moduler. Ved Moelven Byggmodul AB i Säffle har det blitt bygget en ny produksjonslinje med høy grad av robotisering. Produksjonslinjen har bidratt til en økning i kapasiteten på 80 %. Det har gjort at behovet for ansatte for øvrig har økt, og totalt har vi skapt 40 nye arbeidsplasser. Vi er nå godt i gang med å videreføre erfaringer og kunnskap til andre enheter i Moelven.

Vi må også tenke mer fremtidsrettet i hvordan vi jobber. For eksempel betyr det at vi må bli flinkere til å tenke på hele livsløpet også i arbeidskarrierene til våre ansatte. Vi går nå inn i en tid hvor kontinuerlig læring vil være en naturlig del av jobben. Globale endringer påvirker oss raskere enn tidligere. Dette gjør at kompetanse i fremtiden må læres, avlæres og læres på nytt flere ganger.

Internt har vi utviklet etterutdanningsprogrammer for våre ansatte, slik at de kan videreutvikle den kompetansen som de besitter. Digitaliseringen av verdikjeden fortsetter, og det stiller store krav til ny kompetanse. For å imøtekomme fremtidens behov har vi også etablert en egen trainee-ordning. Dette har vi stor tro på. Vi merker at flere og flere ønsker å jobbe i Moelven.

Vår industri er fremtidsrettet, og med ramme-betingelser på linje med dem vi konkurrerer med, vil vi være godt rustet for fremtiden. Infrastrukturen er en viktig premissgiver for vår virksomhet. Ser vi på våre kollegaer i Sverige har de bedre rammebetingelser enn de norske. Om innlandsindustrien skal bli en driver for Norge fremover, må det legges til rette for en kostnadseffektiv infrastruktur.

Vi vil fortsette vårt fokus på stadige driftsforbedringer. Lykkes vi med vårt interne arbeid og griper mulighetene i markedet, så vil viha et godt utgangspunkt for fremtiden.

Morten Kristiansen
Konsernsjef
Moelven Industrier ASA

Resultat

Hovedtall

HMS

Gå til ÅRSREGNSKAP
Nyheter

- En ubeskrivelig opplevelse!

Stein Morten Velta ble ikke så rent lite overrasket da han mottok en høytidelig invitasjon fra Regjeringen til festmiddag i Operaen i anledning kongeparets 80-årsdager.

- En ubeskrivelig opplevelse!

Stein Morten Velta ble ikke så rent lite overrasket da han mottok en høytidelig invitasjon fra Regjeringen til festmiddag i Operaen i anledning kongeparets 80-årsdager.

Produksjonsarbeideren ved Moelven Østerdalsbruket AS i Koppang ble nesten like overasket over hvor hyggelig det ble.

- Lille meg blant alle celebritetene, det var helt ubeskrivelig, men jeg fikk veldig fort øye på en koppangsing. Han jobber i Posten med ansvar for å utvikle nye frimerker, og var der i den anledning, forteller Velta.

Han satt sammen med blant andre Gerhard Heiberg og kona på et timannsbord bare et par bord bortenfor hedersgjestene.

- Heiberg kjenner jo kong Harald fra både jaktturer og idretten, og kunne fortelle mange historier. Jeg trodde på forhånd at det kunne bli litt trykkende stemning, men tiden gikk fryktelig fort, og jeg koste meg. Også maten falt i smak, med blant annet kreps fra Skreia til forrett, forteller Velta.

Stein Morten Velta var der som en av representantene fra folket, og ble plukket ut som tillitsvalgt ved en hjørnesteinsbedrift i Hedmark fylke.

Bø skole ble årets skole

Prisen for Årets skolebygg 2017 gikk til Hå kommune. Prisen ble tildelt på danske NOHRCONS konferanse «Bygging av fremtidens skole».

Bø skole ble årets skole

Prisen for Årets skolebygg 2017 gikk til Hå kommune. Prisen ble tildelt på danske NOHRCONS konferanse «Bygging av fremtidens skole».

Fasaden er kledd med cirka 4500 kvadratmeter kanadisk sedertre fra Moelven Wood Prosjekt AS. Den nye barneskolen Bø i Hå kommune på Jæren vant prisen foran fire andre skoler.

- Juryen fremhevet blant annet spennende kombinasjoner av materialer, gode uteområder og at det er tenkt i forskjellige romligheter som kan understøtte forskjellige organiseringer. Til slutt ble det avgjort med en offentlig avstemning, hvem som vant, sier produktsjef Winfried Schaal i Moelven Wood Prosjekt AS.

Holdbar kledning

Salgssjef i Fred Karlsen i Moelven Wood prosjekt, som har hatt ansvaret for å følge opp prosjektet fra Moelvens side, mener at kunden i dette tilfellet var ute etter en fasadekledning som var holdbar og krevde lite vedlikehold.

- De vurderte ulike alternativer, men gikk for en høyverdig fasadeløsning i sedertre, sier han.

Karlsen jobbet med prosjektet i over to og et halvt år.

Mer sedertre

Han forteller at nordmenn, svensker og dansker begynner å få opp øynene for sedertre, som inntil for bare noen år siden har vært en relativt uvanlig tresort å se i Skandinaviske bygninger.

– Sedertre ble brukt som bygningsmateriale til både hus og båter av urbefolkningen nordvest i Nord-Amerika, fra Oregon til Alaska. Så dette er et gammelt treslag med velkjent bruk i ubehandlet tilstand. Det har god holdbarhet med iboende egenskaper mot sopp og råte. Det er hyggelig at en norsk skole kledd med sedertre får en dansk pris, sier Karlsen.

Furu og gran

Tradisjonelt har fasader i Norge, Sverige og Danmark handlet om behandling av granpanel eller furukledning. Men de siste tre-fem årene har vi fått stadig flere forespørsler om andre treslag til fasade.

– Skandinaver har begynt å se mer til byggeskikkene nedover i Europa. Ja, vi trenger ikke dra lenger enn til Danmark før sedertre er langt vanligere enn hos oss, sier Karlsen.

Teamet bak

Prosjektet er levert av Partner Tre AS. Sola Bygg er entreprenør og Hå kommune er byggherre. Arkitekt Lars Haakanes i arkitektfirmaet Ola Roald AS tegnet de første strekene på det nye skolebygget. Han har fulgt prosjektet til det sto ferdig til skolestart i 2016, og forteller at kvaliteten for barna på skolen har vært første prioritet.

– Det kan være litt overveldende for barn å begynne på en stor, ny skole. Ved å kle bygget med tre både innvendig og utvendig bruker vi treets estetiske egenskaper som et virkemiddel for å forminske den opplevde størrelsen av bygget. Trekledningen er også et pustende element som gjør at de klimatiske forholdene blir mer stabile, sier Haakanes.

550 elever

Den nye Bø barneskole i Hå kommune på Jæren sto ferdig til skolestart høsten 2016. Skolen kan huse inntil 550 elever hvorav ca. 20 er på ATO-avdelingen (spesialavdeling). Skolen har også fått en flerbrukshall i tilknytning til skolen. Skolen er designet som en korsplan hvor skolens «hjerte» ligger i skjæringspunktet mellom de ulike fløyene. Utvendig er hovedmaterialene i fasadene sedertre.

NOHRCON er en privateid og uavhengig virksomhet og er en kurs- og konferansearrangør. De lager over 100 arrangementer i året i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland. Selskapet har spesialisert seg innenfor to segmenter som henger ganske nært sammen: offentlige anskaffelser og bygge- og eiendomsmarkedet.

Flytter lager fra Malmö til Hässleholm

For å fortsette ekspansjonen samordner man nå lager og distribusjon for byggevarehandel og industri med et større produktutvalg fra Hässleholm.

Flytter lager fra Malmö til Hässleholm

For å fortsette ekspansjonen samordner man nå lager og distribusjon for byggevarehandel og industri med et større produktutvalg fra Hässleholm.

Moelvens salg av platematerialer til svensk industri og byggevarehandel har økt kraftig i senere år, og i november 2016 kjøpte Moelven DLHs svenske virksomhet i Hässleholm.

– Antall kunder øker, samtidig som volumer og produktbredde følger samme ekspansive mønster, sier adm. dir. Mikael Axelsson i Moelven Wood AB.

Enda sterkere leverandør
Selskapet opplever vekst både i byggevarehandelen og hos industrikunder.

– Oppkjøpet av DLH innebar at vi fikk et 23 000 m2 stort anlegg med fantastiske muligheter i Hässleholm. Oppkjøpet gir oss mulighet til å samordne lager og distribusjon for Sør-Sverige på ett sted, og det gjør oss til en enda sterkere leverandør. Det betyr at vi legger ned lageret i sentrum av Malmö, noe som dessverre også innebærer at de ansatte ved lageret i Malmö blir overtallige, sier Mikael Axelsson.

Salgskontoret blir værende i Malmö

Han understreker samtidig at Moelven Woods salgskontor blir værende i Malmö selv om selskapet flytter lager- og sagvirksomheten ut av byen.

– Det går så bra at vi ganske enkelt har vokst ut av lagerlokalene. Vi har i flere år vært på utkikk etter større lagerlokaler i Malmö-området. Oppkjøpet av DLH i Hässleholm gav oss en perfekt løsning for lager og formatsaging, forteller salgssjef Jerry Oldén i Moelven Wood Industri i Malmö.

Veksten er selvsagt meget kjærkommen og innebærer at selskapet nå trenger flere ansatte ved sin avdeling for salg til industrien.

Mer effektiv bestilling og levering

Sør-Sverige er et viktig marked for Moelven Wood, og nærheten til kundene er avgjørende.

– Å kunne tilby byggevarehandelskunder i Sør-Sverige effektiv distribusjon og et mer komplett utvalg trebasert bygge- og innredningsmateriale fra ett sted er viktig for oss. Muligheten til samlasting er positiv, og kundene får en mer effektiv bestillings- og leveringsprosess. 1. april går vi ett steg videre og utvider sortimentet i Hässleholm med interiørpanel og et større platesortiment, avslutter Mikael Axelsson.

Om Moelven Wood AB
Moelven Wood i Sverige driver egen produksjon av og handel med trebasert bygge- og innredningsmateriale, og har en ledende posisjon innen salg og distribusjon av produkter til byggevarehandel og industri. Omsetningen i Sverige er på ca. SEK 1 200 millioner. Trebasert platemateriale utgjør en betydelig andel av dette.

Virksomheten

Konsernet har hovedkontor i Moelv i Norge og består av 37 produksjonsselskaper fordelt på 46 produksjonssteder, samt en rekke kontorer for salg, service og montering.

Les mer om Moelven